banerpopr

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza możliwość odbycia bezpłatnych praktyk w Wydziale Inwestycji i Funduszy Europejskich w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Miejsce odbywania praktyk:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań

 

Okres trwania praktyk: 1 miesiąc
Wymiar praktyk: min. 20 godzin tygodniowo

Do obowiązków przyjętej osoby należeć będzie:

  • rejestracja pism i umów
  • zapoznanie się z inwestycjami prowadzonymi przez RZGW w Poznaniu,
  • archiwizacja dokumentów,
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Wydziału

Od kandydatów oczekujemy złożenia następujących dokumentów:

  • CV,
  • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenia o posiadaniu polskiego obywatelstwa.

 

Po zakończeniu praktyk Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wystawi imienne zaświadczenie o odbyciu bezpłatnych praktyk w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dokumenty należy składać pod adresem:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szewska 1, 61-760 Poznań w sekretariacie, pok. 109 do 17.08.2015 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Praktykant w Wydziale Inwestycji i Funduszy Europejskich".
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.