banerpopr

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza możliwość odbycia bezpłatnych praktyk w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Miejsce odbywania praktyk:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Szewska 1

61-760 Poznań

 

Pion Zarządzania Zasobami Wodnymi RZGW w Poznaniu

ul. Grunwaldzka 21

60-783 Poznań

 

Okres trwania praktyk: 3 miesiące
Wymiar praktyk: do 20 godzin tygodniowo


Do obowiązków przyjętej osoby należeć będzie:

  • tworzenie baz danych,
  • prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wysyłanej,
  • wysyłanie korespondencji,
  • skanowanie i kserowanie pism i dokumentów,
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Wydziału.

Od kandydatów oczekujemy złożenia następujących dokumentów:

  • CV,
  • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenia o posiadaniu polskiego obywatelstwa.

Po zakończeniu praktyk Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wystawi imienne zaświadczenie o odbyciu bezpłatnych praktyk w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Dokumenty należy składać pod adresem:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szewska 1, 61-760 Poznań w sekretariacie, pok. 109 do 11.05.2015 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Praktykant w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym".
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.