banerpopr

Skład Komisji ds. Zanieczyszczenia Wód Związkami Azotu Pochodzenia Rolniczego

 

L.p. Przedstawiciele Instytucja/Organizacja
1 Beer Marek Zarząd Województwa Wielkopolskiego/ Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
2 Górka-Czajka Hanna - zastępca przewodniczącej Komisji Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
3 Graf Krzysztof

Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza z siedzibą w Poznaniu

4 Haczkowska-Sobera Marta Departament PROW Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
5 Kalisz Antoni Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
6 Król Zbigniew Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
7 Mońka Barbara  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
8 Myczko Andrzej Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
9 Nosal Krzysztof Starostwo Powiatowe w Kaliszu
10 Nowak Danuta - sekretarz Komisji Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu
11 Smolibowska-Hruszka Grażyna Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
12 Sobczak Rafał Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Oddział Regionalny
13 Stachowiak Magdalena Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
PRZEDSTAWICIELE RADY GOSPODARKI WODNEJ REGIONU WODNEGO WARTY
14 Dragon Krzysztof Polskie Towarzystwo Geologiczne, Oddział Poznański
15 Łukowska Hanna - przewodnicząca Komisji Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa, Odział Wojewódzki
16 Nawrocka Jolanta Wielkopolska Izba Rolnicza
17 Siniecki Cezary Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych Oddział w Poznaniu
18 Smaruj Mirosław Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza

 

Skład Prezydium Komisji ds. Zanieczyszczenia Wód Związkami Azotu Pochodzenia Rolniczego przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty

 

Przewodnicząca: Hanna Łukowska

 

Zastępca przewodniczącej: Hanna Górka - Czajka

 

Sekretarz: Danuta Nowak