Drukuj
Zgodnie z art. 100 ust. 4 ustawy Prawo wodne Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej powołał, z dniem 18 listopada 2011 r. na okres czterech lat, członków Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty, która stanowi organ opiniodawczo-doradczy Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym.