banerpopr

Na stronie prezentowane są uchwały podjęte w okresie 2011 - 2015 przez Radę Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty kadencji na lata 2011-2015.

Pozostałe uchwały są archiwizowane w "Księdze protokołów i uchwał" prowadzonej przez RZGW w Poznaniu. Szczegółowych informacji można uzyskać od pracowników Wydziału ds. Konsultacji Społecznych pod numerem telefonu: 061 665 45 33 lub 20.

 


2015

Uchwała nr 1/III/2015 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmiany składu imiennego Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty.

 

Uchwała nr 2/III/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

 

Uchwała nr 3/III/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zaopiniowania projektów rozporządzeń Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawie określenia w regionie wodnym Warty w granicach województwa kujawsko-pomorksiego oraz wielkopolskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć.

 

Uchwała nr 4/III/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany składu imiennego Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty.

 

Uchwała nr 5/III/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty.

 

 


2014

Uchwała nr 1/III/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany składu imiennego i instytucjonalnego Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty.

 

Uchwała nr 2/III/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany składu imiennego Komisji ds. Zanieczyszczenia Wód Związakmi Azotu Pochodzenia Rolniczego przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty.

 

Uchwała nr 3/III/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wybrania reprezentanta Rady do udziału w posiedzeniach Grupy Planistycznej Regionu Wodnego Warty.

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

2013

 

Uchwała nr 1/III/2013 z dnia 17.10.2013 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o odwołanie p. Grzegorza Szewczyka ze stanowiska z-cy dyrektora w RZGW w Poznaniu ds. Zarządu Zlewni Górnej Warty.

 

Uchwała nr 2/III/2013 z dnia 17.10.2013 r. w sprawie zaopiniowania analizy zwrotu kosztów za usługi wodne w regionie wodnym Warty.


Uchwała nr 3/III/2013 z dnia 12.12.2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie Warunków korzystania z wód regionu wodnego Wart.

 

Uchwała nr 4/III/2013 z dnia 12.12.2013 r. w sprawie zaopiniowania Wpływu oddziaływania gospodarczego wykorzystania zasobów wód podziemnych w obszarze regionu wodnego Warty na ich stan ilościowy - aktualizacja charakterystyki wahań zwierciadeł wód i ich zmian wywołanych eksploatacją wód podziemnych i odwodnieniami kopalnianymi wg stanu na rok 2010 (2012).

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

2012

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwała nr 1/III/2012 z dnia 11.01.2012 r.