Drukuj

 

W 2018 r. wpłynęło 301 wniosków taryfowych:

- dotyczących wody i ścieków: 201 wniosków

- dotyczących samej wody: 54 wnioski

- dotyczących samych ścieków: 46 wniosków

Wydano:

- 29 decyzji negatywnych (po złożeniu poprawionego wniosku wraz z elementami wskazanymi w decyzji negatywnej wydano decyzje pozytywne);

- 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie;

- od 2 decyzji odwołano się do Prezesa PGW WP;