banerpopr

Informacja z otwarcia ofert

Załącznik_-_grupa_kapitałowa.doc

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 567755-N-2019 z dnia 2019-07-02 r.

SIWZ

Zał. nr 1-5 do SIWZ

Zał. nr 6 - Wzór kalkulacji ofertowej

Zał. nr 7 - Wzór umowy

Zał. nr 8 - Wór protokołu 1

Zał. nr 8a - Wzór protokołu 2