banerpopr

Ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS132-324467-pl

SIWZ

Zał. nr 1 - 2 formularz oferty, wykaz usług

Zał. nr 3 - wzór umowy

Zał. nr 4 - Przedmiary, wykazy budowli, mapy poglądowe, zakres obowiązków strażnika, opis techniczny:

Obiekt nr 1 NW Turek

Obiekt Nr 2 NW Koło

Obiekt Nr 3 NW Konin

Obiekt Nr 4 NW Słupca

Obiekt Nr 5 NW Września

Obiekt Nr 6 NW Środa Wlkp

Zal. nr 5 - Oświadczenie wykonawcy JEDZ wersja edytowalna

zał. nr 6 - Instrukcja wypełniania JEDZ

Zał. nr 7 Oświadczenie wykonawcy JEDZ – wersja ESPD

Zał. nr 8 - Instrukcja użytkownika systemu miniPortal oraz ePUAP

Zał. nr 9 - Identyfikator_postępowania

 

Ogłoszenie o zamówieniu 570815-N-2019

SIWZ - układy pomiarowe

Załączniki nr 1 - 6 - układy pomiarowe

Załącznik nr 7 - Wzór umowy układy pomiarowe

Załącznik nr 8 - Program funkcjonalno - użytkowy

Załącznik nr 9 - Wymagania techniczne Enea Operator

Informacja z sesji otwarcia ofert

Załącznik - grupa kapitałowa

Ogłoszenie o zamówieniu nr 569827-N-2019

SIWZ - operaty wodnoprawne

Załączniki nr 1 - 4

Załącznik nr 5 - Formularz cenowy

Załącznik nr 5 - Formularz cenowy wersja edytowalna

Załącznik nr 6 - wzór umowy

Załącznik nr 7 - OPZ

Informacja z otwarcia ofert

Załącznik_-_grupa_kapitałowa.doc

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 567755-N-2019 z dnia 2019-07-02 r.

SIWZ

Zał. nr 1-5 do SIWZ

Zał. nr 6 - Wzór kalkulacji ofertowej

Zał. nr 7 - Wzór umowy

Zał. nr 8 - Wór protokołu 1

Zał. nr 8a - Wzór protokołu 2