banerpopr

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy

Wybór oferty najkorzystniejszej - Racza Struga

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy - cz III i IV

 

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy

Zawiadomienie o wyborze oferty_Część nr 3, Część nr 4 i Część nr 5

Zawiadomienie o wyborze oferty_Część nr 2

Zawiadomienie o wyborze oferty_Część nr 8 i Część nr 9

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wszelkie informacje dot. postępowania przetargowego są dostępne na

nowej stronie Zamawiającegohttp://poznan.wody.gov.pl

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

KOREKTA ZAWIADOMIENIA!!!

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy 2

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia