banerpopr

W związku z akcją przepłynięcia Warty wpław, organizowaną przez Stowarzyszenie Morsy Swarzędz pod nazwą "Warta przyjazna Morsom", dnia 15.03.2015 r. w godz. od 11.00 do 13.00, rzeka Warta w km 242,600 (okolice mostu B. Chrobrego w Poznaniu) będzie zamknięta dla żeglugi. Na czas trwania zawodów zostaną wystawione bakeny pływające, zamykające akwen dla ruchu żeglugowego.

pdfKomunikat_ogólny_nr_2_2015.pdf

pdfKomunikat_ogólny_nr_1_2015.pdf

pdfKomunikat_ogólny_nr_12_2014.pdf

Informujemy, że w dniach 5-12.12.2014 r. nastąpi zamknięcie rzeki Warty w m. Wymysłów w km 375,00-376,00, ze względu na konieczność wykonania prac technicznych na rzece (m.in. przeciąganie liny w poprzek cieku), przy realizacji prac regulacyjnych.

Informujemy, że śródlądowe drogi wodne

  • połączenia wodnego Wisła-Odra: Kanał Bydgoski, Noteć dolna skanalizowana,
  • połączenia wodnego Warta-Kanał Bydgoski: Kanał Ślesiński, Jezioro Gopło, Noteć górna skanalizowana, Kanał Górnonotecki,

z dniem 8 grudnia 2014 r. zostaną zamknięte dla żeglugi, ze względu na wystąpienie zjawisk lodowych i prognozę dalszego ochłodzenia oraz z uwagi na konieczność złożenia jazów i obniżenia poziomu piętrzenia.

 

Pozostałe drogi wodne: Warta (km 0,00-406,60) oraz Noteć dolna swobodnie płynąca (km 177,20-226,10) są nadal otwarte dla żeglugi.

pdfKomunikat_ogólny_nr_11_2014.pdf

Informujemy, że w dniach 12-17.11.2014 r. nastąpi całkowite wyłączenie z eksploatacji śluzy WIELEŃ na Noteci dolnej skanalizowanej w km 161,50, ze względu na naprawę górnej głowy obiektu. Wznowienie pracy śluzy planowane jest dnia 18.11.2014 r.

Informujemy, że w dniach 08-11.11.2014 r., tj. w okresie tzw. długiego weekendu, na administrowanych drogach wodnych istnieje możliwość prześluzowania jednostek pływajacych, po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu organizatora do właściwego Zarządu Zlewni, zgodnie z podziałem:

Zgłoszenia w formie pisemnej, zawierające termin spływu i przybliżony czas śluzowań oraz tel. kontaktowy do organizatora należy nadsyłać do odpowiedniego Zarządu do dnia 06.11.2014 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod podanymi powyżej nr telefonów.

Informujemy, że w dniach 3-12.11.2014 r. nastąpi całkowite wyłączenie z eksploatacji śluzy nr 6 DĘBINEK na Kanale Górnonoteckim w km 130,79, ze względu na naprawę zamknięć wrót dolnych. Wznowienie pracy śluzy planowane jest dnia 13.11.2014 r.