banerpopr

Komunikat ogólny nr_11_2017

Komunikat żeglugowy nr_51_2017

Komunikat żeglugowy nr_50_2017

Komunikat żeglugowy nr_47_2017

Komunikat żeglugowy nr 44_2017

W związku z pracami gwarancyjnymi umocnień lewego brzegu rzeki Noteci górnej na odcinku w m. Barcin (ok. km 99+000 rzeki Noteci górnej), prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Śluza Okole (km 14+800 Kanału Bydgoskiego) jest wyłączona z eksploatacji dla ruchu żeglugowego, z uwagi na kapitalny remont – przewidywany termin zakończenia prac IV kwartał 2018 r.