banerpopr

pdfTryb postępowania przy korzystaniu z prawa pierwszeństwa w zawarciu umowy użytkowania obwodu rybackiego na dalszy okres - art. 4 ust 3 ustawy o rybactwie śródlądowym

 

pdfWzór umowy użytkowania zawieranej na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r., Nr 189, poz. 1471, t.j., z późn. zm.) - wersja 10.03.2016 r.

 

pdfWzór umowy użytkowania zawieranej na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r., Nr 189, poz. 1471, t.j., z późn. zm.) - archiwum

 

pdfCennik materiału zarybieniowego - dotyczy oświadczeń składanych od 19.08.2015 r.

 

pdfCennik materiału zarybieniowego - dotyczy oświadczeń składanych od 2014 r. - archiwum

 

pdfCennik materiału zarybieniowego - dotyczy oświadczeń złożonych w 2013 r. - archiwum

 

Wzory oświadczeń (dotyczy umów zawieranych w trybie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym):

pdfosoby fizycznej o braku konieczności korzystania z nieruchomości lub urządzeń wodnych
pdfosoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej o braku konieczności korzystania z nieruchomości lub urządzeń wodnych
pdfosoby fizycznej o możliwości korzystania z nieruchomości lub urządzeń wodnych
pdfosoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej o możliwości korzystania z nieruchomości lub urządzeń wodnych
pdfo możliwości korzystania z materiału zarybieniowego lub o możliwości jego wyprodukowania we własnym zakresie
pdfproducenta materiału zarybieniowego o jego zbyciu