banerpopr

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza możliwość odbycia bezpłatnych praktyk w w Zespole ds. Administracyjno-Ekonomicznych w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Miejsce odbywania praktyk:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty
ul. Czarna Rola 4
61-621 Poznań

 

Okres trwania praktyk: 1 miesiąc
Wymiar praktyk: min. 20 godzin tygodniowo

 

Do obowiązków przyjętej osoby należeć będzie:

  • rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej
  • prowadzenie czynności związanej z administrowaniem budynkami mieszkalnymi
  • wystawianie faktur, not księgowych

 

Od kandydatów oczekujemy złożenia następujących dokumentów:

  • CV,
  • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenia o posiadaniu polskiego obywatelstwa.

Po zakończeniu praktyk Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wystawi imienne zaświadczenie o odbyciu bezpłatnych praktyk w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Dokumenty należy składać pod adresem:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szewska 1, 61-760 Poznań w sekretariacie, pok. 109 do 17.08.2015 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Praktykant w Zespole ds. Administracyjno-Ekonomicznych".
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.