banerpopr

Informujemy, że ze względu na niski stan wód na Kanale Ślesińskim, od dnia 29.07.2014 r. do odwołania, śluzowania w dni robocze będą odbywały się tylko w godz. 10.00, 13.00, 16.00 i 18.00, natomiast w soboty, niedziele i święta czas pracy śluz pozostaje bez zmian, tj. w godz. 9.00-19.00.

Dnia 12 czerwca 2014 roku odbyło się wspólne posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty oraz Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu wziął udział w II Międzynarodowych Targach Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej WaterWays EXPO 2014. Tegoroczna edycja odbyła się w Bydgoszczy w dniach od 10 do 12 czerwca.

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej rozpoczął ponowne konsultacje społeczne zweryfikowanych w oparciu o dotychczasowe uwagi projektów MasterPlanów dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry. Zakłada się, że proces konsultacji społecznych tych dokumentów będzie trwał od 9 do 30 czerwca 2014 r.

Minister Środowiska odwołał Dariusza Krzyżańskiego z funkcji dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dniem 04.06.2014 r.

Jak prezentuje się jakość polskich wód na tle Europy, na jakim etapie znajduje się przygotowanie Planów przeciwdziałania skutkom suszy, kiedy ruszy inwestycja Polder Golina? To tylko kilka z wielu pytań, jakie zadali studenci, którzy spotkali się z pracownikami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu na bieżąco monitoruje sytuację na rzekach i zbiornikach retencyjnych. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu prowadzi na zbiornikach gospodarkę, uwzględniającą aktualne prognozy pogody. Wszystkie zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane przez RZGW w Poznaniu na przyjęcie wód opadowych.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wraz z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych zorganizowała konferencję "Budownictwo na terenach zalewowych".

W ramach działań prośrodowiskowych i promowanej przez resort rolnictwa koncepcji zrównoważonego rozwoju, została zainicjowana kampania informacyjna pn.: "Racjonalna gospodarka nawozami". Celem kampanii jest dotarcie do rolników gospodarujących na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego tzw. OSN z informacją o potrzebie prowadzenia racjonalnej gospodarki nawozowej.

Informujemy, że na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarto dla żeglugi wszystkie drogi wodne, za wyjątkiem Kanału Ślesińskiego, którego otwarcie planowane jest na 26.04.2014 r.