banerpopr

Informacje dla osób zainteresowanych otrzymaniem bezpłatnego zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb w wodach obwodów rybackich, w których uprawnionym do rybactwa jest dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu dostępne są tutaj.

19 kwietnia 2016 roku odbyło się Forum Gospodarcze Metropolii Poznań. Jest to wydarzenie organizowane przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową, Urząd Miasta Poznania, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Stowarzyszenie Metropolia Poznań i Międzynarodowe Targi Poznańskie, które ma na celu stworzenie platformy do debaty nad kierunkami rozwoju gospodarczego dużych ośrodków miejskich. W jednej z debat wzięła udział Dyrektor RZGW w Poznaniu Magdalena Żmuda.

18 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty.

14 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Zanieczyszczenia Wód Związkami Azotu Pochodzenia Rolniczego przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty.

Od dnia 11.04.2016 r. zostały otwarte dla żeglugi wszystkie śródlądowe drogi wodne, będące w administracji RZGW w Poznaniu. Bieżące informacje dot. warunków nawigacyjnych oraz ewentualnych utrudnień znajdują się w zakładce Szlaki żeglowne - Aktualne warunki żeglugowe.

Od 8 do 13 kwietnia na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu będą wykonywane prace związane z usunięciem piaszczystej łachy znajdującej się przy wejściu do Starego Portu na Warcie w Poznaniu.

22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody, święto ustanowione w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Ten dzień jest doskonałą okazją, by przypomnieć jak ważne jest odpowiednie gospodarowanie zasobami wody na świecie.

17 marca odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty powołanej na lata 2015-2019.

Informujemy, że od marca do czerwca 2016 r. prowadzona jest ankietyzacja rolników, których gospodarstwa położone są na obszarach szczególnie narażonych (OSN). Ankietyzacja ta ma na celu zebranie danych niezbędnych do opracowania raportu dla Komisji Europejskiej z trzeciego cyklu realizacji przepisów Dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. Zadanie jest realizowane na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przez firmę MGGP S.A.

Od 10 lutego do 10 marca 2016 r. oddziały regionalne ARiMR prowadzą nabór wniosków na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN". Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.