banerpopr

Uprzejmie informujemy, że zakończył się czteroletni okres realizacji Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych w granicach województwa wielkopolskiego.


Na OSN wyznaczonych w 2012 roku przez Dyrektora RZGW w Poznaniu:
- na terenie na województwa wielkopolskiego, Program działań wprowadzony poprzez Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 20.08.2012 r. poz. 3601) obowiązywał do 2.09.2016 r.


- na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Program działań wprowadzony poprzez Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07.05.2013 r. poz. 1856) obowiązuje do 20.05.2017 r.