banerpopr

26 kwietnia br. odbyło się II posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty.


Przedstawiciele RZGW w Poznaniu przedstawili merytoryczne i formalne podstawy weryfikacji wód wrażliwych i OSN w roku 2016 oraz projekt rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć. Rada pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia.
Członkowie Rady zapoznali się także z projektem Harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty. W związku z przedstawionym projektem członkowie Rady zgłaszali wiele pytań i wątpliwości dotyczących czasu trwania konsultacji tego dokumentu, czasu opracowania oraz spodziewanych efektów jakie ma przynieść wprowadzenie jego zapisów w życie. Dyrektor RZGW w Poznaniu Magdalena Żmuda wyjaśniła że Plany przeciwdziałania skutkom suszy opracowywane przez regionalne zarządy są przygotowywane w oparciu o tą samą metodykę, przekazała jakie informacje mają być uwzględnione w dokumencie oraz z czego wynikają ramy czasowe wskazane w harmonogramie prac. Po uzyskaniu wyjaśnień od przedstawicieli RZGW w Poznaniu członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali projekt Harmonogramu.