banerpopr

KZGW rozpoczyna kampanię promocyjno - informacyjną "Wiedzieć więcej o wodzie" mającą na celu podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie racjonalnego gospodarowania wodami.
Opracowanie i druk broszury - poradnika, jak zorganizować konkurs powodziowy integrujący szkoły, samorządy lokalne i rodziców na temat rodzinnego planu ewakuacji
 
Aktualizacja i druk książki "Jak sobie radzić z powodzią?" - poradnika dla nauczycieli, jak poprowadzić edukację powodziową
 
Opracowanie multimedialnych pomocy dydaktycznych dla nauczycieli dotyczących tematyki powodziowej
 
Wiecej informacji na stronie KZGW
 
 
NSOGW  Dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.