banerpopr

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu wziął udział w II Międzynarodowych Targach Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej WaterWays EXPO 2014. Tegoroczna edycja odbyła się w Bydgoszczy w dniach od 10 do 12 czerwca.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaprezentował obszar swojej działalności oraz realizowane inwestycje, między innymi modernizację Kanału Ślesińskiego. Targi WaterWays EXPO 2014 to miejsce spotkań różnych środowisk zainteresowanych odtworzeniem potencjału śródlądowych dróg wodnych w Polsce. Targi są okazją do bezpośrednich rozmów inwestorów z potencjalnymi wykonawcami i podwykonawcami, samorządami terytorialnymi oraz instytucjami finansującymi. Równolegle z targami WaterWays EXPO 2014 odbywały się konferencje i dyskusje w ramach II Sejmiku i Konferencji Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej.

 

1 ww

 

2 ww

 

3 ww

 

4 ww

 

5 ww