banerpopr

Informujemy, że zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 32 poz. 159) z dniem 31 grudnia 2012 r. wygasają strefy ochronne ujęć wody ustanowione przed dniem 1 stycznia 2002 r.
Jednocześnie zwracamy uwagę na zapis art. 21 ust. 2 ww. ustawy stwierdzający umorzenie toczących się postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących stref ochronnych ujęć wody, które nie zostaną zakończone w terminie do 31 grudnia 2012 r.