banerpopr

Z uwagi na realizację zadania: "Modernizacja Kanału Ślesińskiego w km 0,0 - 32,0 poprzez remont śluz w Koszewie, Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłębiarsko - udrożnieniowe", w okresie od dnia 01.07.2011 r. do dnia 31.10 2013 r. należy liczyć się z utrudnieniami i ograniczeniami żeglugi na kanale, związanymi z realizacją robót i wyłączaniem ww. śluz z eksploatacji. Harmonogram robót przewiduje remont śluzy Morzysław w 2011 r., śluz Pątnów i Gawrony w 2012 r. i śluzy Koszewo w 2013 r.
 
UWAGA! Zmiana kolejności i terminów remontu.
 
Śluza w Morzysławiu zostanie wyłączona z eksploatacji od dnia 01.07.2011 r., prawdopodobnie do końca 2011 roku.


Nowa kolejność i termin zamknięcia śluz na kanale.
1. 31 marca 2012 r. przewidziane jest zakończenie remontu śluzy w Morzysławiu i po odbiorze otwarcie jej dla żeglugi.
2. W roku 2012 remontowane będą śluzy w Gawronach i Koszewie /zaraz po zakończeniu remontu śluzy w Morzysławiu/ i do końca tego roku zamknięte będą dla żeglugi. Nie będzie zatem możliwości przepłynięcia z J. Gopło na jeziora konińsko - ślesińskie /w kierunku Warty/ i odwrotnie tj. z jezior konińsko - ślesińskich na J. Gopło. Będzie natomiast możliwość przepłynięcia z Warty na Kanał Ślesiński /tj. na jeziora konińsko - ślesińskie/ i odwrotnie tj. z jezior na Wartę.
3. W roku 2013 remontowana będzie śluza w Pątnowie i prawdopodobnie do końca tego roku zamknięta będzie dla żeglugi. Z tego powodu nie będzie możliwe przepłynięcie z Warty na jeziora konińsko - ślesińskie i odwrotnie tj. z jezior na Wartę. Będzie natomiast możliwe przepłynięcie z J. Gopło na jeziora konińsko - ślesińskie i odwrotnie tj. z jezior na J. Gopło.