banerpopr

W dniu 12 lipca br. Urząd Miasta Poznania zorganizował konferencję prasową dotyczącą promocji zadania „Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,50 (m. Poznań)”.

W konferencji uczestniczyli m.in.: prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Grzegorz Kamiński oraz Grażyna Husak-Górna zastępca dyrektora ds. usług wodnych PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przedsięwzięcie to będzie realizowane we współpartnerstwie PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu wraz z Miastem Poznań. W czerwcu 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania na realizację ww. zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Projekt obejmuje rewitalizację umocnień obustronnych rzeki Warty na odcinku od km 246,00 do km 243,50.

Planuje się odcinkowe wykonywanie ubezpieczeń rzeki Warty. Prace rozpoczną się od rozbiórki istniejących umocnień z płyt żelbetowych, a następnie w ich miejsce będą wykonane ubezpieczenia skarp w postaci materacy gabionowych ułożonych na geowłókninie i podsypce z pospółki. Całość umocnienia zostanie przykryta humusem z obsiewem traw.