banerpopr

W dniu 9 lipca 2018 r. przed Urzędem Miasta w Łodzi odbyła się konferencja prasowa dotycząca zatwierdzonej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Łódź na okres 3 lat. 

W konferencji uczestniczyli: Poseł Waldemar Buda, Wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela, Sergiusz Kieruzel Rzecznik Prasowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Roman Strzelczyk Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu PGW Wody Polskie oraz Magdalena Zielonka Kierownik Wydziału Taryf PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu.

Przedstawiono procedurę rozpatrywania i zasady zatwierdzania wniosków taryfowych oraz przysługujące prawa każdej ze stron.

Pan Roman Strzelczyk poinformował, że po analizie wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łodzi, została wydana decyzja pozytywna na podstawie zgodności poszczególnych części składowych wniosku z Ustawą i kalkulacjami przeprowadzonymi zgodnie z załączonymi tabelami oraz sprawozdaniami finansowymi. Decyzja zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Łódź została przesłana do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łodzi, jak i do drugiej strony postępowania – w tym przypadku do Prezydenta Miasta Łodzi.