banerpopr

W dniu 16 kwietnia br. w siedzibie PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Pani Magdalena Żmuda Dyrektor RZGW w Poznaniu wręczyła powołania dla 34 Kierowników Nadzorów Wodnych z terenu działania RZGW w Poznaniu.

Kierownicy zostali zaproponowani przez Dyrektorów Zarządów Zlewni we wnioskach przekazanych do Pani Magdaleny Żmudy Dyrektora RZGW w Poznaniu. Następnie wystosowano pisma do Starostów, z zakresu działania właściwego Nadzoru Wodnego, z prośbą o wyrażenie opinii o proponowanej Kandydaturze na stanowisko Kierownika właściwego Nadzoru Wodnego.

W dniu 16 kwietnia br. w siedzibie PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu po uroczystości wręczenia powołań na kierowników Nadzorów Wodnych omawiano bieżące sprawy dotyczące działalności i prawidłowego funkcjonowania Nadzorów Wodnych.

Powołanym Kierownikom gratulujemy i życzymy powodzenia w pracy zawodowej.

kierownik 2

 

 Kierownik 1