banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Magdalena Żmuda została powołana przez Ministra Środowiska na członka Polskiego Komitetu Wielkich Zapór.

Komitet, zgodnie z Zarządzeniem Ministra Środowiska działa dla dobra i rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej, zajmuje się wymianą doświadczeń i wiedzy technicznej w dziedzinie projektowania, budowy oraz eksploatacji konstrukcji hydrotechnicznych, w tym zapór i innych budowli piętrzących, a także reprezentuje Rzeczpospolitą Polską w Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór. W skład Komitetu wchodzi do 40 członków, którzy są powoływani spośród osób wyróżniających się wiedzą i umiejętnościami w dziedzinie projektowania, budowy oraz eksploatacji konstrukcji hydrotechnicznych