banerpopr

Pełnomocnik do spraw organizacji Wód Polskich ogłasza konkurs na logo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

Zgłoszone prace powinny zawierać logo, Księgę znaku Wód Polskich, projekt wizytówek dla pracowników oraz wzór oficjalnych papierów listownych dla nowej instytucji. W konkursie może uczestniczyć każda osoba fizyczna. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej do 5 października br., a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 11 października br. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 19 000 zł brutto.

 

Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz wzór umowy znajdują się na stronie internetowej KZGW.