banerpopr

13 września Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawarł porozumienie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w sprawie współpracy w zakresie geologii i geografii fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem hydrologii, gospodarki wodnej, geologii inżynierskiej, geotechniki.


Ze strony RZGW w Poznaniu porozumienie podpisała Dyrektor Magdalena Żmuda, natomiast z ramienia Uniwersytetu Prorektor ds. informatyzacji oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. dr hab. Marek Nawrocki. W podpisaniu porozumienia udział wzięli przedstawiciele Wydziału Geografii - prof. UAM dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki oraz prof. UAM dr hab. Renata Graf oraz Kierownik Centrum Operacyjnego RZGW w Poznaniu dr inż. Michał Wierzbicki.
- Współpracujemy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza od lat. Wielu naszych pracowników to absolwenci tej uczelni. Wspólnie obchodzimy Światowy Dzień Wody, uczestniczymy w konferencjach, dzielimy się praktyczną wiedzą. Podpisane dziś porozumienie tylko formalizuje naszą współpracę. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza kształci wielu doskonałych specjalistów, liczę iż po praktykach zawodowych w naszej instytucji, zechcą zasilić nasze szeregi, by pracować na rzecz rozwoju gospodarki wodnej w Polsce – mówiła Magdalena Żmuda.

 

Dokument określa zasady współpracy w zakresie działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej, prowadzenia praktyk zawodowych dla studentów kierunków: Geologia i Geografia, współpracy przy realizacji prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich, a także organizacji wspólnych przedsięwzięć o charakterze naukowo-promocyjnym. Porozumienie zostało zawarte na 5 lat.

W czasie trwania porozumienia, przedstawiciele wskazani przez RZGW w Poznaniu będą członkami Rady Programowej Pracodawców dla kierunku Geologia w Instytucie Geologii UAM oraz dla kierunku Geografia w Instytucie Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego.