banerpopr

W związku z opublikowaniem Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016, poz. 1967) oraz koniecznością realizacji działań, mających na celu osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu wód, wskazanych w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK), Dyrektor RZGW w Poznaniu prowadzi kampanię informacyjną skierowaną do podmiotów wskazanych w aPWŚK do realizacji przedmiotowych działań.

Przygotowane zostały pakiety informacyjne w układzie gmin, powiatów i innych podmiotów instytucjonalnych wskazanych w aPWŚK do wykonania działań oraz ankiety pozwalające monitorować stan realizacji dokumentu. Dodatkowo we wrześniu 2017 r. organizowanych jest w różnych miastach regionu wodnego Warty (Drawnie, Gorzowie Wlkp., Inowrocławiu, Jarocinie, Międzychodzie, Nakle nad Notecią, Pile, Poznaniu, Szczecinku, Wolsztynie) 11 spotkań o charakterze otwartym, które stanowić będą platformę wymiany informacji nt. aPWŚK, działań wymaganych do osiągnięcie dobrego stanu wód oraz prowadzonej ankietyzacji.

Więcej informacji o realizowanym projekcie wraz z ww. materiałami w wersji elektronicznej oraz formularzami zgłoszeniowymi na spotkania informacyjne dostępnych jest na stronie internetowej www.apwsk.poznan.rzgw.gov.pl