banerpopr

Informujemy, że Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej podjął decyzję o przedłużeniu do dnia 15 września 2017 r. konsultacji społecznych dokumentu związanego z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, który służy sporządzeniu aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Konsultacjom społecznym, prowadzonym w dniach od 10.01.2017 r. do 15.09.2017 r. podlega projekt Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, które opracowywane są w ramach obecnego cyklu planistycznego 2016-2021. Przedmiotowy dokument stanowi tabelaryczne zestawienie planowanych do realizacji zadań wraz z podaniem terminów oraz instytucji odpowiedzialnych za ich wykonanie. Więcej informacji.