banerpopr

6 czerwca odbyło się XXI posiedzenie Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty. 13 czerwca odbyło się V posiedzenie Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty.

 

Na spotkaniach pracownicy Wydziału ds. konsultacji społecznych przedstawili dokumenty, nad którymi pracują obecnie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Omówiony został projekt Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty. Zaprezentowano także zaplanowane działania informacyjne związane z wdrożeniem aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju na obszarze regionu wodnego Warty.