banerpopr

31 maja w Instytucje Włókien Naturalnych i Roślin Zielonych w Poznaniu odbyła się konferencja pn. „Gospodarowanie zasobami wodnymi w Wielkopolsce” zorganizowana przez Wielkopolską Izbę Rolniczą oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentowała Dyrektor Magdalena Żmuda oraz Kierownik Wydziału Planowania w Gospodarowaniu Wodami Krystian Piechowiak.

 

Na spotkaniu poruszono wiele tematów, które są przedmiotem zainteresowania środowiska związanego z gospodarką wodną w przeddzień spodziewanej reformy.
O zmianach w zarządzaniu wodami w kontekście nowej ustawy Prawo wodne mówiła mec. Agnieszka Klorek-Bartkowiak z Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Krystian Piechowiak z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu przedstawił temat dotyczący prowadzenia działalności rolniczej na obszarach szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych należy ograniczyć (tzw. OSN). Mówił o pracach prowadzonych w RZGW w Poznaniu dotyczących weryfikacji OSN w regionie wodnym Warty, a także o możliwych zmianach dotyczących wdrażania Dyrektywy Azotanowej po wejściu w życie nowej ustawy Prawo wodne. O stanie realizacji inwestycji wodnych w Wielkopolsce mówił Dyrektor WZMiUW w Poznaniu Arkadiusz Błochowiak. Na temat funkcjonowania spółek wodnych wypowiadał się Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Marek Beer. Konferencję zamykała prezentacja Dyrektor Magdaleny Żmudy na temat zagrożenia powodziowego w Wielkopolsce. Pani Dyrektor omówiła proces wdrażania Dyrektywy Powodziowej w Polsce. Przedstawiła poziom zagrożenia powodzią w regionie wodnym Warty, wynikający z opracowanych map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. Na przykładzie zbiornika wodnego Jeziorsko omówiła przebieg wezbrania, które miało miejsce na przełomie kwietnia i maja tego roku. Podkreśliła ogromną rolę w zabezpieczeniu Wielkopolski przed powodzią, jaką pełni zbiornik Jeziorsko przechwytujący falę wezbraniową.

 

Konferencję podsumowali Prezes WIR Piotr Walkowski oraz Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, którzy podziękowali prelegentom za przygotowane wystąpienia, a uczestnikom za zaangażowanie w dyskusję. W spotkaniu udział wzięło ponad 200 osób – m.in. przedstawiciele samorządów, spółek wodnych oraz rolników.