banerpopr

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Magdalena Żmuda podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – budynki na terenie zaplecza Zbiornika Wodnego Jeziorsko” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych.

 

W ramach zadania, RZGW w Poznaniu przeprowadzi termomodernizację dwóch budynków znajdujących się w Skęczniewie: biurowego i warsztatowego. Celem realizacji inwestycji jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz redukcja emisji CO2 we wskazanych budynkach. Obecnie nie spełniają one norm w zakresie izolacyjności cieplnej.

 

Zaplanowano prace związane z wymianą pokrycia dachowego, izolacji ścian, wymianą okien i drzwi oraz montażem pompy ciepła. Po zrealizowanych pracach wartość efektywności energetycznej budynków wzrośnie o około 84%. Termomodernizacja ma się rozpocząć w sierpniu 2017 roku, a zakończyć w listopadzie 2018 roku. Koszt inwestycji to 2 447 375,42 zł, z czego dofinansowanie z POIŚ wynosi 2 080 269,10 zł.