banerpopr

6 lutego 2017 r. w Dębówku Nowym odbyło się spotkanie w sprawie wylewania rzeki Noteć. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, posłowie, samorządowcy oraz przedstawiciele samorządu rolniczego. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentowała Anita Hermit, Zastępca Kierownika Zarządu Zlewni Noteci w Bydgoszczy.


Na początku spotkania Anita Hermit przedstawiła prezentację na temat przyczyn wylewania rzeki Noteć oraz działań podjętych przez RZGW w Poznaniu w 2016 r. w celu zminimalizowania skutków wylewów, a także prac zaplanowanych na 2017 rok. Wyjaśniła, iż Noteć wymaga systematycznych prac utrzymaniowych przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu. Poinformowała o planach zakupu wysokowydajnych kosiarek pływających – jednego kombajnu koszącego dno oraz czterech mniejszych jednostek wspomagających, które usprawnią koszenie roślinności wodnej na 200 km odcinku rzeki. Anita Hermit przekazała również, że RZGW w Poznaniu zwróci się z wnioskami do WFOŚiGW w Poznaniu oraz w Toruniu o dofinansowanie zakupu sprzętu, którego koszt w pierwszym etapie szacuje się na 3 mln zł. Dofinansowanie możliwe do uzyskania od powyższych instytucji to 1,5 mln zł. Drugą połowę kwoty RZGW w Poznaniu będzie starał się pozyskać z innych źródeł.


Uczestnicy spotkania wyrazili poparcie dla działań RZGW w Poznaniu i zadeklarowani pomoc w pozyskaniu brakujących środków.